Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 17: 36


2000
reformationsbibeln
Två ska vara ute på marken. Den ene ska bli upptagen och den andre ska lämnas kvar.
folkbibeln
1917
1873
Två skola vara i markene; den ene varder upptagen, och den andre varder qvarlåten.
1647 Chr 4
to skulle være paa Aggeren / den eene hand skal annammis / oc den anden hand skal forladis.
norska 1930
36 Det skal være to ute på marken; den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.
Bibelen Guds Ord
To skal være ute på marken. Den ene skal bli tatt med, og den andre skal bli tilbake."
King James version
Two men shall be in the field; the one shall be taken, and the other left.

danska vers      


17:35, 36 TM 234   info