Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 17: 32


2000
Kom ihåg Lots hustru.
reformationsbibeln
Kom ihåg Lots hustru!
folkbibeln
Tänk på Lots hustru!
1917
Kommen ihåg Lots hustru.
1873
Kommer ihåg Loths hustru.
1647 Chr 4
Kommer Loths Hustru ihu.
norska 1930
32 Kom Lots hustru i hu!
Bibelen Guds Ord
Husk Lots hustru!
King James version
Remember Lot's wife.

danska vers      


17:26 - 32 COL 414; CD 17-8; CH 23-4; CT 414; DA 122, 633; FE 317, 355; GW 126; PK 717; 2SM 321, 378-9, 412-3; 1BC 1090; 4BC 1144; Te 283; 3T 162-4; 7T 55; 9T 43; TM 75
17:28 - 32 CG 441; COL 54; CH 110; Ed 228; Ev 25, 30, 404; FE 286; LS 412; MYP 419; PP 156-70; 4BC 1161; 5BC 1122; 4aSG 131; Te 186; 4T 110-2; 7T 89; 8T 49; TM 457
17:32 CC 54.1; 2SM 354; 6T 104; 8T 53   info