Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 17: 24


2000
Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så skall Människosonen visa sig på sin dag.
reformationsbibeln
För liksom blixten flammar till och lyser upp från himlens ena ände till den andra, så ska också Människosonen vara på sin dag.
folkbibeln
Ty liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ända till den andra, så skall Människosonen vara på sin dag.
1917
Ty såsom ljungelden, när den ljungar fram, lyser från himmelens ena ända till den andra, så skall det vara med Människosonen på hand dag.
1873
Ty såsom ljungelden ljungar ofvan af himmelen, och lyser öfver allt det under himmelen är; alltså skall ock menniskones Son vara på sin dag.
1647 Chr 4
Thi lige som Liunet / som liuner fra den eene (ende) under Himmelen / liuset til den (anden ende) under Himmelen / Saa skal Menniskenes Søn være paa sin Dag.
norska 1930
24 For likesom lynet, når det lyner, skinner fra himmelbryn til himmelbryn, således skal Menneskesønnen være på sin dag.
Bibelen Guds Ord
For som lynet som blinker og lyser opp himmelen fra rand til rand, slik skal også Menneskesønnen være på Sin dag.
King James version
For as the lightning, that lighteneth out of the one part under heaven, shineth unto the other part under heaven; so shall also the Son of man be in his day.

danska vers