Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 17: 23


2000
Man skall säga till er: Där är han, eller: Här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem.
reformationsbibeln
Och de ska säga till er: Se här, eller: Se där. Men gå inte dit och följ inte efter.
folkbibeln
Man skall säga till er: Se, där är han, eller: Här är han. Men gå inte dit, och följ inte med.
1917
Väl skall man då säga till eder: ’Se där är han’, eller: ’Se här är han’; men gån icke dit, och löpen icke därefter.
1873
Och de skola säga till eder: Si här, si der; går icke åstad, och följer icke heller.
1647 Chr 4
Oc de skulle sige til eder / See her / eller see der: Gaar icke bort / oc følger icke h eller.
norska 1930
23 Og de skal si til eder: Se her, se der er han! Gå ikke der bort, og følg ikke efter!
Bibelen Guds Ord
De skal si til dere: "Se her!" eller: "Se der!" Gå ikke etter dem eller følg dem!
King James version
And they shall say to you, See here; or, see there: go not after them, nor follow them.

danska vers      


17:23 2SM 394-5   info