Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 17: 16


2000
och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier.
reformationsbibeln
och föll ner på sitt ansikte för hans fötter och tackade honom. Och han var en samarit.
folkbibeln
och föll ner för Jesu fötter och tackade honom. Och han var samarit.
1917
och föll ned på mitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Och denne var en samarit.
1873
Och föll på sitt ansigte för hans fötter, tackandes honom; och han var en Samarit.
1647 Chr 4
Oc falt paa sit Ansict / for hans Fødder / oc tackede hannem: Oc hand var en Samaritan.
norska 1930
16 og falt ned på sitt ansikt for hans føtter og takket ham; og han var en samaritan.
Bibelen Guds Ord
Han falt ned på sitt ansikt ved føttene Hans og takket Jesus. Han var en samaritan.
King James version
And fell down on his face at his feet, giving him thanks: and he was a Samaritan.

danska vers      


17:11 - 19 DA 348, 488; MH 134, 233; ML 170; 3SM 161.3; 3T 179-81; 5T 315   info