Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 17: 13


2000
och ropade: ”Jesus, mästare, förbarma dig över oss!”
reformationsbibeln
och ropade och sa: Jesus, Mästare, förbarma dig över oss.
folkbibeln
och ropade: "Jesus, Mästare, förbarma dig över oss!”
1917
och ropade och sade: ”Jesus, Mästare, förbarma dig över oss.”
1873
Och de upphöjde sina röst, sägande: Jesu Mästar, varkunna dig öfver oss.
1647 Chr 4
Oc de opløfte Røsten / oc sagde / JEsu / Mestere / forbarm dig ofver os.
norska 1930
13 og de ropte høit: Jesus, mester! miskunn dig over oss!
Bibelen Guds Ord
Og de hevet røsten og sa: "Jesus, Mester, miskunn Deg over oss!"
King James version
And they lifted up their voices, and said, Jesus, Master, have mercy on us.

danska vers      


17:11 - 19 DA 348, 488; MH 134, 233; ML 170; 3SM 161.3; 3T 179-81; 5T 315   info