Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 17: 4


2000
Även om han gör orätt mot dig sju gånger om dagen och sju gånger kommer tillbaka och säger: Jag ångrar mig, så skall du förlåta honom.”
reformationsbibeln
Och om han syndar mot dig sju gånger om dagen, och han sju gånger om dagen kommer tillbaka till dig, och säger: Jag ångrar mig, så förlåt honom.
folkbibeln
Även om han syndar mot dig sju gånger om dagen och kommer tillbaka till dig sju gånger och säger: Jag ångrar mig, så skall du förlåta honom."
1917
Ja, om han sju gånger om dagen försyndar sig mot dig och sju gånger kommer tillbaka till dig och säger: ’Jag ångrar mig’ så skall du förlåta honom.”
1873
Och om han bryter dig emot sju resor om dagen, och han sju resor om dagen vänder sig om igen till dig, sägandes: Mig ångrar det; så förlåt honom.
1647 Chr 4
Oc dersom hand syndede siu gange mod dig om Dagen / oc vende siu gange igien til dig om Dagen / oc sagde / Det fortryder mig: Da skalt du gifve hannem til.
norska 1930
4 Og om han syv ganger om dagen synder imot dig og syv ganger kommer tilbake til dig og sier: Jeg angrer det, da skal du tilgi ham.
Bibelen Guds Ord
Hvis han synder mot deg sju ganger om dagen, og sju ganger på én dag kommer tilbake til deg og sier: Jeg omvender meg, så skal du tilgi ham."
King James version
And if he trespass against thee seven times in a day, and seven times in a day turn again to thee, saying, I repent; thou shalt forgive him.

danska vers      


17:3, 4 COL 248-50   info