Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 17: 2


2000
Det vore bättre för honom att ha sänkts i havet med en kvarnsten om halsen än att kunna förleda en enda av dessa små.
reformationsbibeln
Det vore bättre för honom att en stor* kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i havet, än att han skulle förföra en av dessa små.
folkbibeln
Det vore bättre för honom att en kvarnsten lades om hans hals och han kastades i havet än att han vilseleder en av dessa små.
1917
För honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i havet, än att han skulle förföra en av dessa små.
1873
Bättre vore honom, att en qvarnsten hängdes vid hans hals, och vorde kastad i hafvet, än han skulle förarga en af dessa små.
1647 Chr 4
Det er hannem nytteligere / om der hengis en Møllesteen om hans Hals / oc hand blifver kast i Hafvet / end ad hand skulle forarge een af disse Smaa.
norska 1930
2 Det var bedre for ham om det var hengt en kvernsten om hans hals, og han var kastet i havet, enn at han skulde forføre én av disse små.
Bibelen Guds Ord
Det ville vært bedre for ham om en kvernstein ble hengt rundt halsen hans, og han ble kastet i havet, enn at han skulle forføre en av disse små.
King James version
It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones.

danska vers      


17:2 DA 438   info