Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 150: 2


2000
Prisa honom för hans mäktiga gärningar, prisa honom för hans väldiga storhet.
folkbibeln
Prisa honom för hans väldiga gärningar, prisa honom för hans stora härlighet.
1917
Loven honom för hans väldiga gärningar, loven honom efter hans stora härlighet
1873
Lofver honom i hans dråpeliga gerningar; lofver honom i hans stora härlighet.
1647 Chr 4
Lofver hannem for hans megen Vældighed : Lofver hannem efter hans store Mæctighed.
norska 1930
2 Lov ham for hans veldige gjerninger, lov ham efter hans storhets fylde!
Bibelen Guds Ord
Lov Ham for Hans mektige gjerninger, lov Ham etter Hans fullkomne storhet!
King James version
Praise him for his mighty acts: praise him according to his excellent greatness.

danska vers      


150 FE 371
150:1 - 6 TDG 180.1   info