Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 150: 1


2000
Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans höga himmel.
folkbibeln
Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans makts fäste.
1917
Halleluja! Loven Gud i hans helgedom, loven honom i hans makts fäste.
1873
Halleluja. Lofver Gud i hans helgedom; lofver honom uti hans magts fäste.
1647 Chr 4
CL Halelu-ja. LOfver HErren i hans Helligdom : Lofver hannem i hans Mactis udracte Befæstning.
norska 1930
150 Halleluja! Lov Gud i hans helligdom, lov ham i hans mektige hvelving!
Bibelen Guds Ord
Lov Herren! Lov Gud i Hans helligdom, lov Ham i Hans mektige hvelving!
King James version
Praise ye the LORD. Praise God in his sanctuary: praise him in the firmament of his power.

danska vers      


150 FE 371
150:1 - 6 TDG 180.1   info