Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 123: 4


2000
Vi har fått nog av de självsäkras hån, av de högmodigas förakt.
folkbibeln
Vi har fått utstå de säkras hån och de högmodigas förakt.
1917
Rikligen mättad är vår själ med de säkras bespottelse, med de högmodigas förakt.
1873
Fast full är vår själ af de stoltas begabberi, och de högfärdigas föraktelse.
1647 Chr 4
Vore Siæle ere meget mættede / af de Stoltes Bespottelse / af de Hofmodiges Foractelse.
norska 1930
4 rikelig mettet er vår sjel blitt med spott fra de trygge, med forakt fra de overmodige.
Bibelen Guds Ord
Vår sjel er overmettet av spott fra de selvsikre, og av forakt fra de stolte.
King James version
Our soul is exceedingly filled with the scorning of those that are at ease, and with the contempt of the proud.

danska vers