Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 123: 2


2000
Som tjänaren ser mot sin herres hand, som tjänarinnan ser mot sin husmors hand, så ser vi mot Herren, vår Gud, och hoppas på hans nåd.
folkbibeln
Som en tjänares ögon ser på sin herres hand, som en tjänarinnas ögon på sin frus hand, så ser våra ögon upp till HERREN, vår Gud, till dess att han ger oss sin nåd.
1917
Ja, såsom tjänares ögon skåda på deras herres hand, såsom en tjänarinnas ögon på hennes frus hand, så skåda våra ögon upp till HERREN, vår Gud, till dess han varder oss nådig.
1873
Si, såsom tjenarenas ögon uppå deras herrars händer se; såsom tjenarinnones ögon uppå sine frues händer; alltså se vår ögon uppå HERRAN vår Gud, tilldess han oss nådelig varder.
1647 Chr 4
See som Tieneres Øyne (see) paa deres HErrers Haand. Som en Tieniste Piges Øyne / paa hendis Hustruis Haand / Saa (see) vore Øyne paa HErren vor Gud / indtil hand blifver os naadig.
norska 1930
2 Se, likesom tjeneres øine følger deres herrers hånd, likesom en tjenestepikes øine følger hennes frues hånd, således følger våre øine Herren vår Gud, inntil han blir oss nådig.
Bibelen Guds Ord
Se, som tjeneres øyne følger sin mesters hånd, som en tjenestepikes øyne følger sin husfrues hånd, slik hviler våre øyne på Herren, vår Gud, inntil Han er oss nådig.
King James version
Behold, as the eyes of servants look unto the hand of their masters, and as the eyes of a maiden unto the hand of her mistress; so our eyes wait upon the LORD our God, until that he have mercy upon us.

danska vers      


123:2 3SM 384; TMK 252; TDG 82.3, 361.6   info