Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 64: 2


2000
För körledaren. En psalm av David. Hör mig, Gud, när jag klagar, rädda mig, fienden fyller mig med skräck!
folkbibeln
För sångmästaren , en psalm av David. Gud, hör min röst när jag klagar, bevara mitt liv, ty fienden förskräcker mig.
1917
För sångmästaren; en psalm av David. Hör, o Gud, min röst, när jag klagar, bevara mitt liv, ty fienden förskräcker mig.
1873
En Psalm Davids, till att föresjunga. Hör, Gud, mina röst, i mine klagan. Bevara mitt lif för den grufveliga fiendan.
1647 Chr 4
LXIV. Til Sangmesteren / Davids Psalme. Gud hør min røst i min Klage : Beskærm mit Ljf fra Fiendens Fryct.
norska 1930
64 Til sangmesteren; en salme av David.2 Hør, Gud, min røst når jeg klager, bevar mitt liv for fiendens skremsel!
Bibelen Guds Ord
Til sangmesteren. En salme av David. Hør min røst, Gud, når jeg klager. Vern mitt liv mot trusselen fra fienden!
King James version
To the chief Musician, A Psalm of David. Hear my voice, O God, in my prayer: preserve my life from fear of the enemy.

danska vers