Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 32: 10


2000
Den gudlöse drabbas av många plågor, men den som litar på Herren skall omslutas av godhet.
folkbibeln
Den ogudaktige har många plågor, men den som förtröstar på HERREN omger han med nåd.
1917
Den ogudaktige har många plågor; men den som förtröstar på HERREN, honom omgiver han med nåd.
1873
Den ogudaktige hafver många plågor; men den som hoppas uppå HERRAN, honom skall barmhertighet omfatta.
1647 Chr 4
Den ugudelige hafver mange Plager / men den skom haaber paa HErren / skal Miskundhed omkringringe.
norska 1930
10 Den ugudelige har mange piner, men den som setter sin lit til Herren, ham omgir han med miskunnhet.
Bibelen Guds Ord
Den ugudelige får mange lidelser. Men den som stoler på Herren, omsluttes av miskunn.
King James version
Many sorrows shall be to the wicked: but he that trusteth in the LORD, mercy shall compass him about.

danska vers      


32:10 OHC 9.1   info