Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 32: 9


2000
Var inte som en häst eller mula utan förstånd - med tygel och betsel måste de tämjas.
folkbibeln
Var inte utan förstånd som en häst eller mula, som man måste tämja med töm och betsel, för att de skall komma till dig.
1917
Varen icke såsom hästar och mulåsnor utan förstånd, på vilka man lägger töm och betsel för att tämja dem, eljest får man dem ej fram.
1873
Varer icke såsom hästar och mular, som intet förstånd hafva; hvilkom man måste lägga bett och betsel i munnen, om de icke till dig vilja.
1647 Chr 4
Værer icke som Heste oc Mule / (som) icke hafver Forstand / hves Mund mand maa tvinge med Bidzel oc Tømme / ad de skulle icke kome dig for nær.
norska 1930
9 Vær ikke som hest og muldyr, som ikke har forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med; de vil ikke komme nær til dig.
Bibelen Guds Ord
Vær ikke lik hesten eller muldyret som ikke har forstand. Med bissel og tømmer må de styres, ellers vil de ikke komme nær deg.
King James version
Be ye not as the horse, or as the mule, which have no understanding: whose mouth must be held in with bit and bridle, lest they come near unto thee.

danska vers      


32:9 FE 207; TSB 159   info