Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 32: 6


2000
Därför ber dina trogna till dig i nödens tid. När de stora vattnen stiger når de inte dem.
folkbibeln
Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna. Om än stora vattenfloder kommer skall de inte nå dem.
1917
Därför skola alla fromma bedja till dig på den tid då du är att finna; sannerligen, om ock stora vattenfloder komma, skola de icke nå till dem.
1873
För detta skola alle helige bedja dig i rättom tid; derföre, när store vattufloder komma, skola de intet räcka intill dem.
1647 Chr 4
Derfor skal hver som er hellig / bede til dig / i rætte Tjd/ dog naar der kommer stoore Vandløb / skulle de icke ræcke til hannem.
norska 1930
6 Derfor bede hver from til dig den tid du er å finne! Visselig, når store vannflommer kommer, til ham skal de ikke nå.
Bibelen Guds Ord
Derfor skal hver gudfryktig be til Deg den tid Du er å finne. Sannelig, selv når mektige vannflommer kommer, skal de ikke nå fram til ham.
King James version
For this shall every one that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found: surely in the floods of great waters they shall not come nigh unto him.

danska vers      


32:5 - 7 PP 725   info