Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 32: 5


2000
Då erkände jag min synd för dig, jag dolde inte min skuld. Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld.
folkbibeln
Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: "Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN." Då förlät du mig min syndaskuld. Sela.
1917
Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde icke min missgärning. Jag sade: ”Jag vill bekänna för HERREN mina överträdelser”; då förlät du mig min synds missgärning. Sela.
1873
Derföre bekänner jag dig mina synd, och förskyler intet mina missgerning. Jag sade: Jag vill bekänna för HERRANOM min öfverträdelse; då förlätst du mig mine synds missgerning. Sela.
1647 Chr 4
Jeg vilde bekiende min Synd for dig / oc skiule icke min Mizgierning/ Jeg sagde: Jeg vil bekiende mine Ofvertrædelser mod mig for HERREN / Oc du forlodst (mig) min Synds ondskaf / Sela.
norska 1930
5 Jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min skyld, jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Sela.
Bibelen Guds Ord
Min synd bekjente jeg for Deg, og min misgjerning har jeg ikke dekket over. Jeg sa: "Jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren." Og Du tilgav meg min syndeskyld. Sela
King James version
I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the LORD; and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah.

danska vers      


32:5 OHC 82.1, 83.4; UL 176.1
32:5 - 7 PP 725   info