Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 28: 9


2000
Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.
folkbibeln
Fräls ditt folk och välsigna din arvedel, var deras herde och bär dem för evigt!
1917
Fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var deras herde och bär dem till evig tid.
1873
Hjelp ditt folk, och välsigna ditt arf, och föd dem, och upphöj dem till evig tid.
1647 Chr 4
Frels dit Folck / oc ophøye dem ævindelig.
norska 1930
9 Frels ditt folk og velsign din arv, og fø dem og bær dem til evig tid!
Bibelen Guds Ord
Frels Ditt folk, og velsign Din arv! Vær hyrde for dem, og bær dem til evig tid!
King James version
Save thy people, and bless thine inheritance: feed them also, and lift them up for ever.

danska vers      


28 CT 457; 3BC 1142   info