Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 28: 8


2000
Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning.
folkbibeln
HERREN är sitt folks styrka, ett frälsningens värn är han för sin smorde.
1917
HERREN är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin smorde.
1873
HERREN är deras starkhet; han är den starke, som sin smorda hjelper.
1647 Chr 4
HErren er deres Styrcke / Oc hand er den Styrcke som frelser hans Salvede
norska 1930
8 Herren er deres styrke, og han er et frelsens vern for sin salvede.
Bibelen Guds Ord
Herren er deres styrke, og Han er frelsens tilflukt for Sin salvede.
King James version
The LORD is their strength, and he is the saving strength of his anointed.

danska vers      


28 CT 457; 3BC 1142   info