Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 12: 6


2000
De svaga förtrycks och de fattiga klagar, därför vill jag nu gripa in, säger Herren, jag vill ge hjälp åt den som föraktas.
folkbibeln
"Eftersom de svaga utsätts för våld och de fattiga klagar, vill jag nu gripa in", säger HERREN, "jag skall ge frälsning åt den som längtar därefter."
1917
”Eftersom de arma lida övervåld och de fattiga klaga, vill jag nu stå upp”, säger HERREN; ”jag vill skaffa frälsning åt den som längtar därefter.”
1873
Efter nu de elände förtryckte varda, och de fattige sucka, vill jag upp, säger HERREN; jag vill skaffa en hjelp, att man frimodeliga lära skall.
1647 Chr 4
For de Elendiges Ødelæggelse / for de Fattiges Suck / vil jeg opstaa / skal HErren sige / Jeg vil fly (dem) Hielp / hvilcken hand blæs ad.
norska 1930
6 For de elendiges ødeleggelses skyld, for de fattiges sukks skyld vil jeg nu reise mig, sier Herren; jeg vil gi dem frelse som stunder efter den.
Bibelen Guds Ord
"Siden de elendige undertrykkes og de fattige sukker, vil Jeg nå reise Meg," sier Herren. "Jeg vil sette ham i trygghet slik han lengter etter."
King James version
For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the LORD; I will set him in safety from him that puffeth at him.

danska vers      


12:6 CG 539; Ed 244; FLB 13.1; OHC 35.1; 2SM 272; 1T 431   info