Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 12: 2


2000
För körledaren. En psalm av David. Hjälp, Herre, de fromma är borta, det finns inga trofasta människor kvar.
folkbibeln
För sångmästaren enligt sheminit. En psalm av David. Fräls, HERRE, ty de fromma är borta, de trofasta har försvunnit från människors barn.
1917
För sångmästaren, till Seminít; en psalm av David. Fräls, HERRE; ty de fromma äro borta, de trogna äro försvunna ifrån människors barn.
1873
En Psalm Davids, till att föresjunga på åtta stränger. Hjelp, HERRE; de helige äro förminskade; och de trogne äro få ibland menniskors barn.
1647 Chr 4
XII. Psalme. Til Samgmesteren paa Octav / Davids Psalme. Frelz / Thi den Fromme er borte: thi de trofaste ere saa iblant Menniskens Børn.
norska 1930
12 Til sangmesteren, efter Sjeminit; en salme av David. 2 Frels, Herre! for de fromme er borte, de trofaste er forsvunnet blandt menneskenes barn.
Bibelen Guds Ord
Til sangmesteren. På en åtte-strenget harpe. En salme av David. Frels, Herre, for det er ende på den gudfryktige. For de trofaste blir borte blant menneskenes barn.
King James version
To the chief Musician upon Sheminith, A Psalm of David. Help, LORD; for the godly man ceaseth; for the faithful fail from among the children of men.

danska vers      


12:1 5T 80   info