Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 41: 21


2000
Undertill har han vassa skärvor, som en trösksläde glider han fram över dyn.
folkbibeln
Hans buk är som skarpa lerskivor, i dyn sätter han spår som av en tröskvagn.
1917
På sin buk bär han skarpa eggar, spår såsom av en tröskvagn ristar han i dyn.
1873
Han kan ligga på skarpt grus; han lägger sig uppå det skarpt är, såsom på dyngo.
1647 Chr 4
Der ligger skarpe vende Spize. Der ligger skarpe Skaare under den / den strøer skarpe Steene (under sig/) paa Dynd.
norska 1930
21 På dens buk sitter skarpe skår, den gjør spor i dyndet som efter en treskeslede.
Bibelen Guds Ord
På undersiden er den som skarpe potteskår. Den setter tydelige merker i gjørmen.
King James version
Sharp stones are under him: he spreadeth sharp pointed things upon the mire.

danska vers