Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 41: 6


2000
Hans rygg bär rader av sköldar, sammanfogade som med sigill.
folkbibeln
Sköldarnas rader sitter stolta på honom, sammanfogade med hård försegling,
1917
Stolta sitta på honom sköldarnas rader; hopslutna äro de med fast försegling.
1873
Hans fjäll äro lika som sköldar, sammanfäste hvar i annan.
1647 Chr 4
Dens stærcke Skiolde ere præctige : dere tæt forseglede.
norska 1930
6 Stolte er skjoldenes rader; hvert av dem er tillukket som med et fast segl.
Bibelen Guds Ord
Stolt er raden av skjold, stramt lukket som med segl,
King James version
His scales are his pride, shut up together as with a close seal.

danska vers