Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 41: 3


2000
[---]
folkbibeln
Jag vill inte tiga om hans lemmar, om hans styrka och sköna gestalt.
1917
Jag vill ej höra upp att tala om hans lemmar, om huru väldig han är, och huru härligt han är danad.
1873
Jag vill icke förtiga hans kraft; ej heller hans magt, eller huru välskapad han är.
1647 Chr 4
Jeg vil icke døllie dens Lemmer oc mæctige Ting / Oc hvor vel den er skickit.
norska 1930
3 Jeg vil ikke tie om dens lemmer, om dens store styrke og dens fagre bygning.
Bibelen Guds Ord
Jeg vil ikke tie om lemmene den har, om dens mektige kraft og dens yndige skikkelse.
King James version
I will not conceal his parts, nor his power, nor his comely proportion.

danska vers