Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 41: 2


2000
Vem kan oskadd utmana honom, vem under hela himlen?
folkbibeln
Vem har givit mig något som jag måste betala igen? Mitt är allt som finns under himlen.
1917
Vem har först givit mig något, som jag alltså bör betala igen? Mitt är ju allt vad som finnes under himmelen.
1873
Ho hafver något gifvit mig tillförene, att jag må honom det vedergälla? Mitt är allt det under hela himmelen är.
1647 Chr 4
Hvo er kommen mig tilforn / ad jeg skal gifve (hennem) igien? Hvad der er under all Himmelen / det er mit.
norska 1930
2 Hvem gav mig noget først, så jeg skulde gi ham vederlag? Alt under himmelen hører mig til.
Bibelen Guds Ord
Hvem var før Meg, så Jeg skulle skylde ham noe? Alt under himmelen hører jo Meg til.
King James version
Who hath prevented me, that I should repay him? whatsoever is under the whole heaven is mine.

danska vers