Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 12: 22


2000
Mörkrets hemligheter blottar han och för fram det dunkla i ljuset.
folkbibeln
Han avslöjar mörkrets djupheter och för dödsskuggan ut i ljuset.
1917
Han blottar djupen, så att de ej höljas av mörker, dödsskuggan drager han fram i ljuset.
1873
Han öppnar de mörka grund, och förer mörkret ut i ljuset.
1647 Chr 4
Hand obenbarer de dybe Ting af Mørcket / Oc fører Dødsens Skugge til Liuset.
norska 1930
22 Han drar det skjulte frem av mørket og fører dødsskygge frem i lyset.
Bibelen Guds Ord
Han åpenbarer de store dyp i mørket, Han bringer dødsskyggen fram i lyset.
King James version
He discovereth deep things out of darkness, and bringeth out to light the shadow of death.

danska vers