Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 12: 21


2000
Han öser skam över stormän och lossar de starkas bälte.
folkbibeln
Han utgjuter förakt över furstar och lossar bältet på de starka.
1917
Han utgjuter förakt över furstar och lossar de starkes gördel.
1873
Han utgjuter föraktelse på Förstarna, och gör de mägtigas förbund löst.
1647 Chr 4
Hand udgyder Foractelse paa Førsterne : oc svæcker de Stærckes Kraft.
norska 1930
21 Han utøser forakt over fyrster, og de sterkes belte løser han.
Bibelen Guds Ord
Han utøser forakt over de fornemme og avvæpner de mektige.
King James version
He poureth contempt upon princes, and weakeneth the strength of the mighty.

danska vers