Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 12: 19


2000
Präster för han barfota bort, maktens män får han på fall.
folkbibeln
Präster för han barfota bort, och störtar mäktiga män.
1917
Präster utblottar han, han för dem i landsflykt, och de säkrast rotade kommer han på fall.
1873
Presterna förer han såsom ett rof, och de fasta låter han fela.
1647 Chr 4
Hand lader Præsterne berøfves / oc omkaster de Stærcke.
norska 1930
19 Han fører prester bort som fanger, og mektige menn støter han ned.
Bibelen Guds Ord
Han fører prester barføtte bort, og makthavere styrter Han ned.
King James version
He leadeth princes away spoiled, and overthroweth the mighty.

danska vers