Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 12: 18


2000
Han klär av kungar deras skrud och binder ett skynke kring deras höfter.
folkbibeln
Han lossar kungars bojor och binder rep om deras höfter.
1917
Han upplöser konungars välde och sätter fångbälte om deras höfter.
1873
Han förlossar utu Konungars tvång, och binder med ett bälte deras länder.
1647 Chr 4
Hand opløfter Kongernes Baand : Oc hindrer et Belte om deres Lender (igien.)
norska 1930
18 Kongers tvangsbånd løser han og binder rep om deres lender.
Bibelen Guds Ord
Han løser kongers fangebånd, og binder hoftekledet om dem.
King James version
He looseth the bond of kings, and girdeth their loins with a girdle.

danska vers