Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 12: 16


2000
Hos honom finns kraft och klokhet, han härskar över förledare och förledd.
folkbibeln
Hos honom är kraft och klokhet, den förvillade och den som förvillar tillhör honom.
1917
Hos honom är kraft och klokhet, den förvillade och förvillaren äro båda i hans hand.
1873
Han är stark, och går det igenom; hans är den som villo far; så ock den som förförer.
1647 Chr 4
Hos hannem er styrcke oc Varactighed / hans er den som far vild / oc som forvilder.
norska 1930
16 Hos ham er styrke og visdom; i hans makt er både den som farer vill, og den som fører vill.
Bibelen Guds Ord
Hos Ham er styrke og innsikt. Både den som farer vill og den som fører vill, er underlagt Ham.
King James version
With him is strength and wisdom: the deceived and the deceiver are his.

danska vers