Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 12: 9


2000
Finns det någon av dem som inte vet att detta är Herrens verk?
folkbibeln
Vem av dessa känner inte till att det är HERRENS hand som har gjort det?
1917
Vem kan icke lära genom allt detta att det är HERRENS hand som har gjort det?
1873
Ho är den som allt sådant icke vet, att HERRANS hand hafver det gjort;
1647 Chr 4
Hvo veed icke alt saadant / ad HErrens Haand hafver giort det?
norska 1930
9 Hvem skjønner ikke av alt dette at det er Herrens hånd som har skapt det,
Bibelen Guds Ord
Hvem er det blant alle disse som ikke forstår at det er Herrens hånd som har gjort alt dette?
King James version
Who knoweth not in all these that the hand of the LORD hath wrought this?

danska vers