Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 12: 6


2000
Men rövare bor i ostörd ro, de som utmanar Gud går säkra, fastän Gud har dem i sitt våld.
folkbibeln
Våldsverkarnas tält åtnjuter frid, de som trotsar Gud har trygghet, de som har sin gud i sin hand.
1917
Men förhärjares hyddor åtnjuta frid, och trygghet få sådana som trotsa Gud, de som hava sin gud i sin hand.
1873
Röfvarenas hyddor hafva nog, och de rasa dristeliga emot Gud; ändå att Gud hafver gifvit dem det i deras händer.
1647 Chr 4
Røfveres Bolige ere roolige / oc de som operre Gud / ere frjmodige / ja hver som meen / hand hafver saait Gud i sin Haand.
norska 1930
6 Ødeleggeres telt blir i ro, og trygge er de som egger Gud til vrede, de som fører sin gud i sin hånd.
Bibelen Guds Ord
Røvernes telt får være i fred, og de som egger Gud til vrede, er trygge, hver den som vil lede Gud i sin egen hånd.
King James version
The tabernacles of robbers prosper, and they that provoke God are secure; into whose hand God bringeth abundantly.

danska vers