Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 12: 3


2000
Men jag har förstånd lika väl som ni, jag är inte dummare än ni. Vad har ni som inte andra har?
folkbibeln
Men jag har förstånd så gott som ni, inte står jag tillbaka för er, ty vem känner inte till detta?
1917
Dock, jämväl jag har förstånd så gott som I, icke står jag tillbaka för eder; ty vem är den som ej begriper slikt?
1873
Jag hafver så väl ett hjerta som I, och är icke ringare än I; och ho är den som sådana icke vet?
1647 Chr 4
Jeg hafver saa vel et Hierte som J / jeg er icke ringere end i / Oc hvo er den / som icke saadant veed?
norska 1930
3 Også jeg har forstand, likesom I, jeg står ikke tilbake for eder, og hvem vet ikke dette?
Bibelen Guds Ord
Men også jeg har et forstandig hjerte som dere. Jeg kommer ikke til kort mot dere. Hvem er det som ikke vet alt dette?
King James version
But I have understanding as well as you; I am not inferior to you: yea, who knoweth not such things as these?

danska vers