Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 12: 1


2000
Job sade:
folkbibeln
Då tog Job till orda och sade:
1917
Därefter tog Job till orda och sade:
1873
Då svarade Job, och sade:
1647 Chr 4
XII. Cap. MEn Job ssvarede / oc sagde :
norska 1930
12 Da tok Job til orde og sa:
Bibelen Guds Ord
Da tok Job til orde og sa:
King James version
And Job answered and said,

danska vers