Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 6: 29


2000
Tänk om och låt all orätt fara! Tänk om! Än har ingen bevisat min skuld.
folkbibeln
Vänd om, må ingen orätt ske, vänd om, min sak är rättfärdig!
1917
Vänden om! Må sådan orätt icke ske; ja, vänden ännu om, ty min sak är rättfärdig!
1873
Svarer hvad som rätt är; min svar skola väl blifva rätt.
1647 Chr 4
Omvender eder nu / oc lader Uretfærdighed fare. Ja omvender eder endnu min Retfærdighed er der:
norska 1930
29 Vend om, la det ikke skje urett! Vend om, jeg har ennu rett i dette.
Bibelen Guds Ord
Jeg ber dere, vend om, så det ikke blir gjort urett! Ja, vend om, for her står min rettferdighet fast.
King James version
Return, I pray you, let it not be iniquity; yea, return again, my righteousness is in it.

danska vers