Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 6: 22


2000
Har jag begärt att få något av er, bett er att köpa mig fri?
folkbibeln
Har jag sagt: "Ge mig en gåva, betala en del av er förmögenhet till mig,
1917
Har jag då begärt att I skolen giva mig gåvor, taga av edert gods för att lösa mig ut,
1873
Hafver jag ock sagt: Bärer hit, och skänker mig af edro förmågo?
1647 Chr 4
Hafver jeg da sagt : henter mig hid / oc Skæncker for mig af eders Formue:
norska 1930
22 Har jeg vel bedt eder at I skulde gi mig noget eller bruke noget av eders gods til beste for mig,
Bibelen Guds Ord
Sa jeg noen gang: "Gi meg?" eller: "Bruk av deres rikdom til en bestikkelse for meg?"
King James version
Did I say, Bring unto me? or, Give a reward for me of your substance?

danska vers