Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 6: 16


2000
Först mörknar de av smältande is och snö som blandar sig med vattnet,
folkbibeln
som är mörka av is, när snön har fallit och gömt sig i dem.
1917
som väl kunna gå mörka av vinterns flöden, när snön har fallit och gömt sig i dem,
1873
Dock de som rädas för rimfrostet, öfver dem varder fallandes snö.
1647 Chr 4
De Bøcke som ere sorte af Jis / Snee skal skiulis paa dem
norska 1930
16 som er grumset av is, og som det skjuler sig sne i;
Bibelen Guds Ord
De er mørke på grunn av is, og snøen forsvinner i dem.
King James version
Which are blackish by reason of the ice, and wherein the snow is hid:

danska vers