Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 6: 15


2000
Bröder, ni är opålitliga som bäckar, som sinande bäckfåror.
folkbibeln
Mina bröder är trolösa som bäckar, lika bäckarnas rännilar som snart sinar ut,
1917
Mina bröder äro trolösa, de äro såsom regnbäckar, ja, lika bäckarnas rännilar, som snart sina ut,
1873
Mine bröder gå förakteliga framom mig, såsom en bäck; såsom en ström framom flyter.
1647 Chr 4
Mine Brødre hafve skuffet som en Bæck: som en Strøm i Bøcke (der) farer frem.
norska 1930
15 Men mine brødre har sviktet som en bekk, som strømmer hvis vann skyller over,
Bibelen Guds Ord
Mine brødre gikk fram med svik, lik en bekk, som strømmende bekker som ble borte.
King James version
My brethren have dealt deceitfully as a brook, and as the stream of brooks they pass away;

danska vers