Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 6: 13


2000
Nej, för mig finns ingen hjälp, alla vägar är stängda.
folkbibeln
Nej, hjälpen kommer inte från mig, varje utväg har stängts för mig.
1917
Nej, förvisso gives ingen hjälp för mig, var utväg har blivit mig stängd.
1873
Hafver jag dock ingenstäds hjelp; och ingen ting vill gå fram med mig.
1647 Chr 4
Er der ingen HIelp i mig / oc er bestandighed jagit fra mig?
norska 1930
13 Er jeg da ikke aldeles hjelpeløs? Er ikke all utsikt til frelse fratatt mig?
Bibelen Guds Ord
Har jeg vel noen hjelp i meg selv? Er alt håp om redning drevet bort fra meg?
King James version
Is not my help in me? and is wisdom driven quite from me?

danska vers