Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 6: 12


2000
Är min styrka stenens, är min kropp av brons?
folkbibeln
Är min kraft som stenens, min kropp av koppar?
1917
Min kraft är väl ej såsom stenens, min kropp är väl icke av koppar?
1873
Min kraft är dock icke af sten, ej är heller mitt kött af koppar.
1647 Chr 4
Er min Mact ( da) Mact af Steen / eller mit Kiød af Kaaber?
norska 1930
12 Er da min kraft som stenens kraft? Eller er mitt kjøtt av kobber?
Bibelen Guds Ord
Er min styrke den samme som i steinene? Eller er mitt kjøtt av bronse?
King James version
Is my strength the strength of stones? or is my flesh of brass?

danska vers