Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 6: 8


2000
O att min bön blev hörd, att Gud uppfyllde min önskan,
folkbibeln
O, att min begäran blev hörd och att Gud uppfyllde min längtan,
1917
Ack att min bön bleve hörd, och att Gud ville uppfylla mitt hopp!
1873
O! att min bön måtte ske, och Gud gåfve mig det jag förhoppas;
1647 Chr 4
O ad min Bøn motte komme / oc Gud vilde gifve mig / det jeg haabis
norska 1930
8 Gid min bønn måtte bli hørt, og Gud vilde opfylle mitt håp!
Bibelen Guds Ord
Måtte jeg bare få min bønn oppfylt, om bare Gud ville gi meg det som er mitt håp!
King James version
Oh that I might have my request; and that God would grant me the thing that I long for!

danska vers