Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 6: 7


2000
Det som jag kände avsmak för har blivit min vämjeliga föda.
folkbibeln
Jag vägrar att röra detta, det är för mig kväljande mat.
1917
Så vägrar nu min själ att komma vid detta, det är för mig en vämjelig spis.
1873
Der min själ tillförene vämjade vid, det är nu min mat för värks skull.
1647 Chr 4
De Ting min siæl fortrød ad røre / de ere som usunde ting i min Mad.
norska 1930
7 Det byr mig imot å røre ved det; det er for mig som utskjemt mat.
Bibelen Guds Ord
Min sjel nekter å røre ved dette; det er som bedervet mat for meg.
King James version
The things that my soul refused to touch are as my sorrowful meat.

danska vers