Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 6: 5


2000
Inte skriar vildåsnan när det finns gräs, inte bölar oxen när han har foder.
folkbibeln
Skriar vildåsnan över sitt gräs, råmar oxen över sitt foder?
1917
Icke skriar vildåsnan, när hon har friskt gräs, icke råmar oxen, då han står vid sitt foder?
1873
Icke ropar vildåsnen, när han hafver gräs; ej heller oxen, då han hafver foder.
1647 Chr 4
Mon en Skovæsel skrjge ofver Græz : skulde en Oxe bøge ofver sit Foder?
norska 1930
5 Skriker vel et villesel midt i det grønne gress? Eller brøler en okse foran sitt fôr?
Bibelen Guds Ord
Skriker villeslet når det har gress, eller rauter oksen over sitt f"r?
King James version
Doth the wild ass bray when he hath grass? or loweth the ox over his fodder?

danska vers