Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 6: 2


2000
Om blott mina kval kunde vägas, mina olyckor läggas på vågen!
folkbibeln
O, att min sorg kunde väga och min olycka läggas i samma vågskål!
1917
Ack att min grämelse bleve vägd och min olycka lagd jämte den på vågen!
1873
När man voge min jämmer, och lade allt mitt lidande på ena våg,
1647 Chr 4
Gifver min Klagemaal motte jo veyes / oc mand vilde ophefve min ulycke tilsammen i Veyskaaler.
norska 1930
2 Gid min gremmelse blev veid, og min ulykke samtidig lagt på vekten!
Bibelen Guds Ord
"Å, om min sorg til fulle kunne bli veid, og min ulykke lagt på vektskålen sammen med den!
King James version
Oh that my grief were thoroughly weighed, and my calamity laid in the balances together!

danska vers