Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 4: 18


2000
Nej, inte ens sina tjänare litar han på, även hos änglarna ser han brister,
folkbibeln
Inte ens sina tjänare kan han lita på, hos sina änglar finner han fel.
1917
Se, ej ens på sina tjänare kan han förlita sig, jämväl sina änglar måste han tillvita fel;
1873
Si, ibland sina tjenare finner han icke trohet, och i sinom Änglom finner han dårhet.
1647 Chr 4
See / hand kunde icke forlade sig paa sine Tienere : oc motte legge Daarlighed paa sine Bud.
norska 1930
18 Se, på sine tjenere stoler han ikke, og hos sine engler finner han feil,
Bibelen Guds Ord
Når Han ikke kan stole på Sine tjenere og regner med dårskap hos Sine engler,
King James version
Behold, he put no trust in his servants; and his angels he charged with folly:

danska vers