Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 4: 15


2000
En vind drog förbi, en storm som fick mig att rysa.
folkbibeln
En ande strök förbi mitt ansikte, håren på min kropp reste sig.
1917
En vindpust for fram över mitt ansikte, därvid reste sig håren på min kropp.
1873
Och då anden gick framom mig, reste mig håret på minom kropp.
1647 Chr 4
Oc en Aand / gick frem for mig : der styrlede Haarene paa mit Ljf.
norska 1930
15 Og en ånd fór forbi mitt åsyn; hårene på mitt legeme reiste sig.
Bibelen Guds Ord
En ånd for over mitt ansikt. Håret på mitt legeme reiste seg.
King James version
Then a spirit passed before my face; the hair of my flesh stood up:

danska vers