Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 4: 11


2000
Utan byte går lejonet under och lejonungarna skingras.
folkbibeln
Det gamla lejonet förgås i brist på rov och lejoninnans ungar sprids vida omkring.
1917
Det gamla lejonet förgås, ty det finner intet rov, och lejoninnans ungar bliva förströdda.
1873
Lejonet är förgånget, att det icke mera röfvar; och de unga lejon äro förskingrade.
1647 Chr 4
Den stærcke Løve er omkommen / foruden Rof / oc den gamle Løvis Unger ere bortspredde.
norska 1930
11 Løven omkom av mangel på rov, og løvinnens unger blev adspredt.
Bibelen Guds Ord
Den gamle løven går til grunne av mangel på bytte, og ungene til løvinnen blir spredt.
King James version
The old lion perisheth for lack of prey, and the stout lion's whelps are scattered abroad.

danska vers