Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 4: 2


2000
Orkar du höra vad vi har att säga? Vem kan hålla tillbaka sina ord!
folkbibeln
Tar du illa upp om någon vågar tala till dig? Vem kan hålla tillbaka sina ord?
1917
Misstycker du, om man dristar tala till dig? Vem kan hålla tillbaka sina ord?
1873
Du lider tilläfventyrs icke gerna, om man försöker att tala med dig? Men ho kan låtat?
1647 Chr 4
Om vi vilde forsøge ad tale til dig / Skulde det fortryde dig? Men hvo kand holde sig ad tale?
norska 1930
2 Om en prøvde å tale et ord til dig, vilde du da ta det ille op? Men hvem kan vel holde sine ord tilbake?
Bibelen Guds Ord
"Hvis en prøver seg med et ord til deg, vil du da bli trett av det? Men hvem kan vel holde seg fra å tale?
King James version
If we assay to commune with thee, wilt thou be grieved? but who can withhold himself from speaking?

danska vers