Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 1: 13


2000
En dag när Jobs söner och döttrar var på fest hemma hos den äldste brodern
folkbibeln
När sedan Jobs söner och döttrar en dag åt en måltid och drack vin i den äldste broderns hem,
1917
När nu en dag hans söner och döttrar höllo måltid och drucko vin i den äldste broderns hus,
1873
Men den dagen, då hans söner och döttrar åto och drucko vin i deras äldsta broders hus,
1647 Chr 4
Oc det skeede / en Dag som hans Sønner oc hans Døttre oode de drucke Vjn i de Førstefødde Broders Huus:
norska 1930
13 Så hendte det en dag mens hans sønner og døtre åt og drakk vin i den eldste brors hus,
Bibelen Guds Ord
En dag da hans sønner og døtre spiste og drakk vin i huset til deres førstefødte bror, skjedde det
King James version
And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house:

danska vers