Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Job 1: 2


2000
Sju söner och tre döttrar hade fötts åt honom.
folkbibeln
Han fick sju söner och tre döttrar.
1917
Åt honom föddes sju söner och tre döttrar;
1873
Och honom vordo födde sju söner och tre döttrar.
1647 Chr 4
Oc hannem blkefve fødde siu Sønner / oc tre Døttre /
norska 1930
2 Han fikk syv sønner og tre døtre,
Bibelen Guds Ord
Det ble født ham sju sønner og tre døtre.
King James version
And there were born unto him seven sons and three daughters.

danska vers